Three-Sixty Marketing

Three-Sixty Marketing

Ξεκίνησε το 2000 ως Eyebox Advertising & Events, το 2017 μετονομάστηκε σε 360 Mask Advertising και πλέον ως νέα και σύγχρονη Three Sixty Digital Marketing Agency με έδρα τη Ρόδο, με 20 όμως έτη εμπειρίας στον τομέα του Marketing, καταφέρνει να καλύψει το κενό μεταξύ παραδοσιακού Marketing και νέας Ψηφιακής Εποχής.